За Метро Експерт

Метро Експерт ЕООД е непрекъснато развиваща се компания, която е обединила в себе си доказани специалисти и професионалисти от всички области на комуникациите. Нашата експертиза покрива пълния спектър от услуги, необходими за проектирането, изграждането и осигуряването на надеждна среда за комуникация на една компания. Благодарение на изградени стратегически партньорства с ключови компании от сферата на Информационните Технологии (IT), телекомуникациите и доставчици на оборудване ние успешно реализираме цялостни комуникационни решения.

Нашето портфолио включва следните услуги, без да се ограничава само до тях:

Метро свързаност между офиси (сгради), намиращи се в произволни точки в града (страната);

  • Изработване и имплементиране на цялостни проекти за комуникационни решения;
  • Оперативен и технологичен одит с препоръки;
  • Консултации за избор на комуникационно решение;
  • Оптимизация на съществуваща инфраструктура;
  • Оптимизация на разходи за комуникации – електронни, ИТ, мобилни;
  • Нестандартни ИТ решения.

Търговският екип на Метро Експерт успешно работи с корпоративни клиенти и малък и среден бизнес, като проактивно адаптира продукти и услуги към специфичните нужди на клиентите от тези сегменти на пазара.

Завършените над сто и двадесет проекта доказват професионализма, с който се извършват всички дейности в Метро Експерт, а референциите от нашите клиенти са удовлетворение от добре свършена работа. 

Някои от по-големите текущи и завършени проекти, свързани с изграждане на GPON инфраструктура, изграждане на оптични трасета, проектиране и изграждане на пасивна оптична мрежа, GPON активно оборудване, управление на интернет, телевизия и телефон, видеодомофонна система, система за видеонаблюдение, както и с оптични заварки (сплайсване) и измерване на оптични влакна, можете да видите на страница Проекти тук.