Агрополихим

Извършени дейности: Проектиране на пасивна и активна мрежа (2019-2020)

Обект: Агрополихим, гр. Девня

“Агрополихим” АД е водещ производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове в помощ на иновативното земеделие.
Към 2019 г. “Агрополихим” АД е изцяло частно дружество с българско и белгийско акционерно участие, в което работят 1000 души.