Икономически университет – Варна

Извършени дейности: Проектиране на пасивна и активна мрежа (2020)

Предвидени са стандартизирани слаботкови табла, в които да се разположат ONT GPON устройства, в които локално се свързват работни станции.

Обект: Икономически университет - Варна