Оптична инфраструктура - проектиране

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАСИВНИ ОПТИЧНИ СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
(индустриални обекти - заводи, нови сградни комплекси, хотелски комплекси и др.)

 • Предпроектни проучвания на предвидените за захранване сгради;
 • Уреждане на договорните отношения с етажната собственост;
 • Монтаж на вертикална инфраструктура за абонатен достъп;
 • Структурно окабеляване;
 • Монтаж на кутия за абонатен достъп;
 • Тестване на вътрешно-сградните връзки за абонатен достъп.

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ОПТИЧНИ ТРАСЕТА

 • Предпроектно проучване на трасета за изграждане на оптична свързаност;
 • Проектиране, изготвяне на инвестиционни проекти и легализация на оптични трасета;
 • Монтаж на оптични трасета;
 • Измерване и сертифициране на готови оптични трасета;
 • Въвеждане в експлоатация на изпълнени обекти.

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ПАСИВНИ ОПТИЧНИ МРЕЖИ

 • Предпроектно проучване и технически решения за реализация на оптичните мрежи;
 • Проектиране, изготвяне на работни проекти, съгласуване и легализация за оптични мрежи;
 • Монтаж на оптични мрежи;
 • Измерване и сертифициране на готови оптични мрежи;
 • Въвеждане в експлоатация на изпълнени обекти;

ДОСТАВКА НА КОМПОНЕНТИ ЗА ОПТИЧНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ

 • Доставка на широка гама оптични кабели;
 • Доставка на оптични муфи с капацитет от 12 до 512 сплайса;
 • Доставка на крайни устройства;
  - Оптични разпределители (ODF);
  - Клиентски розетки;
  - Мини оптични разпределители (мини ODF);
 • Доставка на оптични затихватели;
 • Доставка на оптични сплитери;
 • Доставка на механични конектори;
 • Доставка на РАК, външни и вътрешни кабинети;
 • Доставка на оптични шнурове и пигтейли;
 • Доставка на адаптери според изискванията на клиента.

Свързани проекти

   

Референции