Оптична инфраструктура - изграждане

Метро Експерт успешно реализира проекти за изграждане на PON - пасивни оптични мрежи

PON – ВЪВЕДЕНИЕ

 • PON - Пасивна оптична мрежа (Passive Optical Network) не е новост за телекомуникационните компании, които използват технологии за осигуряване на телекомуникационни услуги като интернет, кабелна и IP телевизия, телефонни услуги за частни и бизнес потребители;
 • Най-общо казано, това е оптична мрежа, която използва оптични кабели и пасивни компоненти като сплитери и концентратори;
 • PON мрежите обикновено имат ограничение до 20 км. Понякога този вид мрежа се нарича Fiber to the Home (FTTH) мрежа.

PON В БИЗНЕСА

Технологията PON (Пасивна оптична мрежа) се развива с бързи темпове през последните 5-10 години, което води до растеж в технологичен аспект и намаляване на цените за оптичните кабели и пасивни компоненти. PON стартира като технология, предназначена за ползване в големи обществени, бизнес и жилищни сгради.

Предимства на PON пред стандартни инфраструктури, базирани на медни кабели:

 • Практически неограничен брой услуги, които могат да бъдат предоставени на крайния потребител;
 • По-малка дължина на оптичния кабел, спрямо медния кабел;
 • Сумата на инвестициите за PON е поне 20-30% по-малка отколкото инвестициите в традиционната инфраструктура с медни кабели;
 • Ниска цена на последваща поддръжка;
 • Ниски капиталови и оперативни разходи.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА:

 • Доставка, полагане, сплайсване и измерване на оптични кабели;
 • Доставка, полагане, и монтаж до всяка стая/апартамент на оптични корди;
 • Доставка и инсталиране на мрежови компоненти.

НАШЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ХОТЕЛИ:

 • Изработка на слаботокови (телекомуникационни) проекти;
 • Изграждане на опорна оптична инфраструктура от комуникационния център до всяка стая/апартамент в сградата(ите), включително доставка и инсталиране на мрежовите компоненти;
 • Две оптични влакна за всяка стая/апартамент;
 • Едно крайно устройство (ONU) за всяка стая/апартамент, осигуряващи услуги 3 в 1 (интернет, телевизия, телефон);
 • Изисква се пълно Wi-Fi покритие;
 • Инсталация и конфигуриране на всички устройства от системата;
 • Възможност за гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

НАШЕТО РЕШЕНИЕ ЗА БОЛНИЦИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

 • Изработка на слаботокови (телекомуникационни) проекти;
 • Изграждане на опорна оптична инфраструктура от комуникационния център до всяка стая/кабинет/клиника в болницата или всеки цех/лаборатория/сграда на предприятието, включително доставка и инсталиране на мрежовите компоненти;
 • За болници: Опция за осигуряване на услугите до клиники/кабинети или отдаване под наем на инфраструктурата на външни интернет доставчици;
 • Изисква се пълно Wi-Fi покритие;
 • Ползване на PON мрежата за оптимизиране на системите за охрана и видео наблюдение;
 • Инсталация и конфигуриране на всички устройства от системата;
 • Възможност за гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

НАШЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЯ

 • Изработка на слаботокови (телекомуникационни) проекти;
 • Изграждане на опорна оптична инфраструктура от централния комуникационен център до всяка една стая/апартамент, включително доставка и инсталиране на мрежовите компоненти;
 • Възможност за предоставяне на допълнителни услуги от страна на собственика към наемателите (интернет, телевизия, телефон) или отдаване под наем на инфраструктурата на външни интернет доставчици;
 • Изисква се пълно Wi-Fi покритие;
 • Ползване на PON мрежата за оптимизиране на системите за охрана и видео наблюдение;
 • Инсталация и конфигуриране на всички устройства от системата;
 • Възможност за гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

НАШЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНИ РАЙОНИ

 • Изработка на слаботокови (телекомуникационни) проекти;
 • Изграждане на опорна оптична инфраструктура от централния комуникационен център до всяка една къща/апартамент, включително доставка и инсталиране на мрежовите компоненти;
 • Възможност за компанията, управляваща комплекса, да отдава под наем инфраструктурата на външни интернет доставчици;
 • Изисква се пълно Wi-Fi покритие;
 • Ползване на PON мрежата за оптимизиране на системите за охрана и видео наблюдение;
 • Инсталация и конфигуриране на всички устройства от системата;
 • Възможност за гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

PON мрежата предоставя множество варианти за и може да бъде използвана като опорна инфраструктура за допълнителни услуги и системи, неразделна част от проекти, например:

 • Пълно Wi-Fi покритие без необходимост от допълнителен хардуер;
 • IP CCTV – PON мрежата може да се ползва за трансфер на всички IP камери в помещенията;
 • SOS система (Паник бутон) е хотелите;
 • Система за контрол на достъпа;
 • Управление на обекти и съоръжения.

Свързани проекти:

Референции