Система за видео домофони

Предимство на Cloud базираната система

За крайния потребител

  • Отдалечено провеждане на Аудио и Видео разговори
  • Отдалечено отключване на врата - „Live Video“ от всички видео камери на интерком системата
  • Издаване на QR код за достъп или пин код за вашите гости или доставчици
  • Получаване на “Offline Push Notification” за алармени събития и снимки от движения пред вратата

За управителя на сградата

  • Управление на всички имоти централно и отдалечено през WEB браузър
  • Достъп до всички регистрирани с дата и час снимки от камерите
  • Осигурява времеви достъп до всички доставчици
  • Отдалечено издаване на RFID карти за временен достъп до общите части на сградата
  • Цялостен мониторинг на системата

Интеграция със система за сградна автоматизация
Използването на Android, прави системата отворена към много системи за сградна автоматизация и сигурност.
Предлаганите вътрешни дисплеи могат да функционират едновременно, като интерком и контролен панел за домашна автоматизация.

Контрол на осветление, отопление, климатизация, щори/завеси, аудио, видео.

 

Инсталация на интерком система

Функционално описание

Публичното интерком тяло е свързано с всички интерком дисплеи на абонатите във входа. То притежава LCD дисплей с интуитивен навигационен софтуер за лесно използване на менютата, за смяна на работен език, бързо избиране на абонат от списък с живущите и номерата на апартаментите. Публичното тяло позволява отваряне на вратата чрез използване на RFID карта/tag, PIN код, QR код, разпознаване на лицата на абонатите. То е снабдено с широкoъгълна камера за видео разговори с абонатите във входа. При избиране от публичното тяло абонатът получава известие на интерком дисплея в апартамента и на мобилното приложение, ако използва Cloud услуги, от където може да провежда видео разговори и да отключва вратата.

Дисплеят позволява свързване на бутона за звънец към него. По този начин той се използва и за звънчева инсталация.

Забележка: За изграждането на стабилна мрежова среда във всеки вход се препоръчва изграждането на оптичен кръг между всички етажни концентратори.

Схема на инсталацията

 

 

Свързани проекти