Документи

Метро Експерт ЕООД публикува документи, свързани с дейността на компанията, които можете да прегледате, като кликнете върху съответния линк.
При необходимост, съдържанието се обновява и на тази страница се публикуват актуалните файлове.
 

Политика по качеството


Метро Експерт - Технически изисквания към интерфейсите за свързване 


Метро Експерт - Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги, съгласно чл. 39 на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения  


Метро Експерт - ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Услуги, извършвани от компанията:

Проектиране и изграждане на пасивни оптични сградни инсталации (индустриални обекти - заводи, нови сградни комплекси, хотелски комплекси).

Проектиране, изграждане и легализиране на оптични трасета и пасивни оптични мрежи.

Доставка на компоненти за оптични кабелни линии.

Изграждане на оптична инфраструктура. Решения за хотели, за болници и предприятия, за общежития и др.

Изграждане на телекомуникационни решения с използването на IP телефония (SIP) и Виртуални IP централи. Тези решения са отлична съвременна алтернатива на стандартните и морално остарели PSTN и ISDN телефонни решения.

Пренос на данни чрез изграждане на Виртуални Частни Мрежи – IP-VPN. Проектиране и изграждането на FTTB (fiber-to-the-home) и FTTB (fiber-to-the-building) решения. Last Mile („Последна миля”.

Интеграция със система за сградна (домашна) автоматизация, Инсталация на интерком система.

Посещение и огледи на обекти; Планиране на дейности; Изготвяне на проекти, включващо оценка и дефиниране на специфики, и определяне на изисквания към изпълнението на проекта; Доставка на необходимото оборудване; Инсталация на системите и въвеждането им в експлоатация; Профилактика и поддръжка на оборудване; Профилактика и  поддръжка на инсталираните системи; Обслужване на мястото на обекта; Обучения, съобразно нуждите на клиентите, консултации.