Техническо обслужване

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

 • Посещение и огледи на обекти;
 • Планиране на дейности;
 • Изготвяне на проекти, включващо оценка и дефиниране на специфики, и определяне на изисквания към изпълнението на проекта;
 • Доставка на необходимото оборудване;
 • Инсталация на системите и въвеждането им в експлоатация;
 • Профилактика и поддръжка на оборудване;
 • Профилактика и  поддръжка на инсталираните системи;
 • Обслужване на мястото на обекта;
 • 24 часова техническа помощ;
 • Гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.

ОБУЧЕНИЕ

 • Обучения, съобразно нуждите на клиентите;
 • Презентиране на системи и услуги;
 • Въвеждане в работата на системите и включените в тях устройства;
 • Обучения за управление на GPON оборудване - характеристики, функционалности и работа;
 • Настройки и тестове на системите и устройствата.

КОНСУЛТАЦИИ

 • Предпроектни проучвания и системни анализи;
 • Разработване на стратегии и прогнози за развитие;
 • Разработване и внедряване на софтуер за управление на технологични обекти;
 • Инженерна поддръжка;
 • Комуникационни съоръжения: производствена дейност, ремонт, профилактика и поддръжка;
 • Разработване на нови технологични решения за компании в областта на Телекомите и индустрията.