AKUVOX видео домофони

Akuvox

Akuvox е глобален лидер и доставчик на интелигентни интерком продукти и решения. Тя е част от компанията Star-net, създадена през 1996, с годишен оборот за 2018 г. от 1.6 млрд. USD.
Обхватът на дейност на Akuvox е концентриран върху интелигентни интерком системи, обхващащи технологии като изкуствен интелект, облачни – Cloud базирани услуги, мобилност, повишаване на интернет сигурността, интеграция със сградната автоматизация, което позволява на хората да усетят предимството от интелигентния начин на живот.

 

SIP

Всички интерком продукти на Akuvox работят по стандарта SIP, който е универсален IP комуникационен протокол, позволяващ изграждането на огромни и стабилни комуникационни системи, предлагащи на клиентите първокласно аудио и видео качаство на услугата.
Използването на SIP протокол позволява интеграция на устройства от друг производител, които са SIP съвместими, както и лесното пренасяне на качествен звук и образ на разстояние и съвместна работа с мобилни устройства и приложения.

СИГУРНОСТ

Предлаганите от Akuvox интерком дисплеи са снабдени с локални цифрови входове и изходи, които могат да се използват за интеграция на системите за сигурност и безопасност в дома. Лесно може да се свържат обемни датчици за движение, магнитни контакти за отваряеми прозорци и / или врати, пожарни датчици, както и датчици за теч на вода. По този начин вашият интерком панел, свързан през Cloud системата (облачната система) на Akuwox с мобилния ви телефон, се превръща в интелигентна система за сигурност.
Akuvox използва Android, което я прави отворена към много системи за домашна (сградна) автоматизация и сигурност. Предлаганите вътрешни дисплеи могат да функционират едновременно, като интерком и контролен панел за домашна (сградна) автоматизация.