IP интегрирани решения

IP VPN

Услугата “Пренос на данни чрез изграждане на Виртуални Частни Мрежи – IP-VPN” позволява на корпоративни потребители с развита клонова структора да реализират свързване на офисите си в „затворена” корпоративна мрежа (Intranet). Във VPN мрежата се свързват една или повече LAN мрежи в различни населени места. Чрез нея служителите на организацията могат в он-лайн режим да използват всички вътрешни ресурси, да обменят електронна поща, файлове и да провеждат видеоконферентни или телефонни разговори. Независимо от местоположението на даден служител на компанията, той ще има достъп до всички ресурси, все едно се намира в централния офис. Само членове - потребители на мрежата имат достъп до IP VPN мрежата.
 
Услугата се предоставя върху локалните и национални оптични мрежи на доставчиците, с които Метро Експерт има стратегическо партниране, чрез изграждане на виртуални съединениея (VLAN) между входните точки (портовете) на клиента. Мрежовото ниво, на което се предоставя услугата е от Втори Слой (L2) което гарантира изключително добро качество на обслужване и на практика не позволява пре-продаване на гарантирани капацитети. Трансферът на данни се извършва чрез IP протокол.
 
 
С услугата IP VPN получавате:
- Намаляване на разходи от закупуване на допълнително оборудване – свързването се осигурява като продължение на вашата локална мрежа;
- Намаляване на разходите за комуникационни услуги;
- Намаляване на разходите за управление и оперативните разходи;
- Опростена архитектура на мрежата;
- Гъвкавост и възможност за бързо бъдещо развитие;
- Ниски разходи за поддръжка.
 

FTTB

Екипът на Метро Експерт притежава сериозна експертиза в проектирането и изграждането на FTTB (fiber-to-the-home) и FTTB (fiber-to-the-building) решения. Тези знания и умения са натрупани от нашите експерти през годините от реализацията на първия PON проект на територията на България приключил с търговския старт на услугата за крайни клиенти през 2007-а година. Ние разполагаме с няколко собствени инженерингови екипа и инсталатори, всички с дългогодишен професионален опит, натрупан в най-големите оператори в България. Като атестат за нашия професионализъм е доверието, което VIVACOM ни гласуваха с възлагането на изпълнението на GPON проекта на територията на град Варна.
 

 

PON

Като атестат за нашия професионализъм е доверието, което VIVACOM ни гласуваха с възлагането на изпълнението на GPON проекта на територията на град Варна.

 

Last Mile („Последна миля”)

Терминът „Последна миля” обозначава достъпа на телекомуникациионните оператори до крайния клиент. При инфраструктурата на телефонните компании – бивши монополисти на пазара, това е кабела от телефонната централа до крайния потребител. Друга алтернатива са кабелните и ЛАН оператори, които прокарват друго трасе до клиентите, както и WiMax операторите, предоставящи алтернативен достъп до потребителите. Метро Експерт притежава солиден опит в изграждането на трасетата за свързаност до крайните бизнес клиенти – по мед и оптика. Нашите специалисти спазват утвърдени корпоративни стандарти за комуникация и работа с клиенти.
 
 

Свързани проекти