Агрополихим оптично трасе

Извършени дейности: Цялостно изграждане на оптична мрежа на територията на Агрополихим АД, гр. Девня (09.2020-02.2021)

Обект: Агрополихим, гр. Девня

Реализацията на проекта от страна на Метро Експерт по изграждане на оптична мрежа включва:

  • Строително-монтажни работи - СМР;
  • Доставка и монтаж на оборудване;
  • Инсталация на мрежово оборудване.

“Агрополихим” АД е водещ производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове в помощ на иновативното земеделие.

Към 2019 г. “Агрополихим” АД е изцяло частно дружество с българско и белгийско акционерно участие, в което работят 1000 души.