Лабиринт

Извършени дейности: Проектиране и изграждане на пасивна оптична мрежа за интернет оператори (2017-2018)

Обект: Жилищен комплекс Лабиринт, гр. Варна

Жилищен комплекс на площ от 12 145 кв. м, от които са застроени само 2 400 кв.

  • С контролиран достъп;
  • 24 часа видеонаблюдение и жива охрана;
  • 7 050 кв.м. зелен парк;
  •  Водни площи и детска площадка в комплекса;
  • 334 паркоместа - 199 подземни паркоместа, 135 открити паркоместа.