Морска администрация

Извършени дейности: Изграждане на оптично трасе Пост 2

Обект: Нов Брегови център за контрол на корабния трафик в гр. Варна, Аспарухов парк

В центъра е разположен оперативен център за управление на морския трафик, който наблюдава и насочва корабите в морските пространства северно от нос Емине и обменя информация в реално време с Бреговия център в Бургас. Освен с антенните съоръжения и радарна система, новата рейдова кула разполага и с термовизионни камери, станция за метеонаблюдение и друга апаратура. В центъра са поместени:

  • Ситуационен център за управление при кризи;
  • Техническата зала, където е разположен „машинният интелект" на сградата;
  • Оперативен център на българската част на Световната морска система за бедствия и безопасност;
  • Оперативна зала за управление на корабния трафик.