Voya Beach Resort

Дейности: Изграждане на GPON инфраструктура за хотелски комплекс Voya Beach Resort, Свети Влас (08.2021-2022)

Обект: хотелски комплекс Voya Beach Resort, Свети Влас

Реализацията на проекта включва Изграждане на GPON инфраструктура за обслужване на интернет, телевизия и телефон:

  • Доставка на активно оборудване HUAWEI;
  • Smart Controller.